Innovaties en techniek

 

Innovaties en techniek

OPTISCHE INSTRUMENTEN DIE DOOR NIKHEF IN AMSTERDAM ZIJN ONTWORPEN EN GEBOUWD, WORDEN IN ITALIË IN DE ADVANCED VIRGO-DETECTOR GEBRUIKT
OPTISCHE INSTRUMENTEN DIE DOOR NIKHEF IN AMSTERDAM ZIJN ONTWORPEN EN GEBOUWD, WORDEN IN ITALIË IN DE ADVANCED VIRGO-DETECTOR GEBRUIKT

Wie een zwaartekrachtsgolf weet te meten – een verandering van 5 millimeter op een afstand van een miljard maal een miljard kilometer – die heeft een detector gemaakt met een extreme gevoeligheid. Hier is meer mee te doen – bijvoorbeeld voor industriële sensoren die voor olie- en gasexploratie nuttig zijn. Jo van den Brand vertaalde het wetenschappelijk werk van zijn team naar gepatenteerde toepassingen en richtte hiervoor een bedrijf op, Innoseis. ‘We hebben sensoren met de grootste gevoeligheid en dynamisch bereik in de seismische industrie.’ Hij heeft diverse projecten in de Topsector HTSM en werd geëerd met de FOM Valorisatieprijs in 2015.
Zo zal ook het werk aan de Einstein Telescoop, die wellicht in Nederland gebouwd gaat worden, leiden tot innovaties bij de betrokken technische en infrastructurele bedrijven, variërend van bouwbedrijven tot hoogwaardige technologie en ict.

NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA

Bouwstenen van materie, fundamenten van ruimte en tijd. Zo heet een van de zestien routes door de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit fundamentele en door nieuwsgierigheid gedreven thema is gebaseerd op vragen die het Nederlandse publiek heeft gesteld. Eén van de 140 prominent aanwezige vragen luidt ‘Wat is de ware aard van zwaartekracht, ruimte en tijd en wat kun je bijvoorbeeld leren van zwarte gaten’. De ontdekking van zwaartekrachtsgolven betekent een grote stap in het beantwoorden van deze vraag. Nieuwsgierigheid gedreven wetenschap is daarmee niet alleen interessant voor de wetenschappers, maar spreekt een breed publiek aan. Dit succes zou niet mogelijk zijn geweest zonder de jarenlange inzet van wetenschappers, technici, bedrijven en politici. De NWA is een uitgelezen kans om hier een extra impuls aan te geven.